Mango Paradise (8 pcs)

Salmon, avocado, cream cheese topped with mango, tobiko & a mango sauce.

$ 12