Mango Paradise

Salmon, avocado, cream cheese topped with mango, tobiko & a mango sauce.
8pcs

$ 9.5