Party Tray B

47 pcs: 2-3 people
1 California roll (8 pcs), 1 Alaska roll (5 pcs), 1 BC roll (5 pcs), 1 Spicy tuna roll (6 pcs), Futo maki (1/2 - 5 pcs), 1 Salmon maki (6 pcs), 1 Kappa maki (6 pcs), 1 Oshinko maki (6 pcs)

$ 25.95